Forældrekøb

Hjælp til forældrekøb

Forældrekøb

Forældrekøb

Igennem de senere år er det ikke usædvanligt at forældre hjælper deres børn med at erhverve en god bolig til erstatning for det værelse der ellers ofte ville være alternativet. Takket være attraktive skatteregler og forholdsvis rimelige priser på ejerlejligheder kan dette i dag lade sig gennemføre på attraktivt grundlag. Nedenfor redegøres kort for nogle af de vigtigste overvejelser der bør gøres før man kaster sig ud i forældrekøb.
Din lokale regnskabspartner er i stand til at give dig en fuldstændig uvildig rådgivning før disposition træffes.

Overvejeiser

For forældrene kan det give en skattebesparelse, men der er ikke kun fordele ved forældrekøb. Det er vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige forhold både ved købet, ved fastsættelse af lejen og ved et senere eventuelt salg til barnet.

Finansiering

Hvis man finansierer købet af lejligheden ved at optage lån, kan den skattemæssige værdi af renteudgiften være op til 59% efter enten virksomheds- eller kapitalafkastordningen (Hvis forældrene har en negativ nettokapitalindkomst, er skatteværdien kun ca. 32%).

Regnskab

Der skal ikke betales ejendomsværdiskat af
en ejendom, som lejes ud. Og udgifter til vedligeholdelse kan modregnes i den opnåede lejeindtægt. Forældre og barn bør oprette en lejekontrakt, og barnet er derved stillet som andre, der bor til leje med mulighed for at søge om boligsikring. Det kan være meget relevant for studerende.

Selvangivelse

Der skal udfærdiges udlejningsregnskab, og resultatet skal påføres selvangivelsen. Den enkleste måde at føre regnskab er at oprette en ny konto i sit pengeinstitut og herefter sørge for at alle indtægter og udgifter vedrørende lejligheden betales over denne konto (husk at gemme bilagene!). Uanset om du vælger at benytte den enkle kapitalafkastordning eller om du måtte vælge at benytte virksomhedsskatteordningen anbefales alle ikke-skattekyndige at benytte revisor til udarbejdelsen af selvangivelsen. Senere salg af lejligheden til barnet. Et væsentligt forhold, som man er nødt til at være opmærksom på, er, at forældrene ved et senere salg af lejligheden vil være skattepligtige af en eventuel fortjeneste.

Efter de gældende regler er der som udgangspunkt mulighed for, at forældre kan sælge en ejendom til deres børn til en pris, der ligger op til 15% under ejendomsvurderingen, uden at der foreligger en afgiftspligtig gave.

Betydelige fordele

Der er betydelige fordele tilknyttet et forældrekøb.

1. Det er muligt at erhverve en god bolig som den unge kan betale og i kraft af fradragsretten for underskud med betydelig skatterabat.

2. Med de nuværende skatteregler kan lejligheden uden skattemæssige konsekvenser overdrages fra forældre ti l barn for 85% af den offentlige ejendomsværdi og barnet kan herefter skattefrit afhænde lejligheden til en mulig højere handelsværdi.

3. Eventuelt tab ved videresalg er fradragsberettiget.

4. Den unge skal betale en leje, der normalt skal svare til størrelsen af den leje der betales ilejemål. (markedshusleje)

Den unge kan som oftest opnå boligsikring.
Se prisen på forældrekøb eller nogle af vores andre services her
Lad os give jer rådgivning, om alt vedrørende jeres forældrekøb, så der ikke kommer nogle overraskelser.

Vil du gerne høre mere? Ring 3125 0728

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD!

Tak for din henvendelse, vi vender tilbage hurtigst muligt.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty